Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bázisintézményi jógyakorlataink rövid bemutatása

 

1. Gimnáziumunkban hagyománnyá vált az igazgató által a nevelőtestület számára 1999 óta minden évben megszervezett, kezdetben háromnapos, a későbbiekben anyagi okok miatt kétnapos (csütörtök-péntek), ún. „Minőségfejlesztési tréning”, amelyet az iskola telephelyétől távolabb lévő természetközeli helyen tartunk.

A célja ezeknek az együttléteknek egyrészt szakmai, hiszen mindig az aktuális oktatási-nevelési kérdéseket dolgozzuk fel, tehát új ismereteket szereznek a kollégák egymástól (így saját előadókészségük is fejlődik), az intézményvezetőtől, esetlegesen külső előadóktól (szakterület képviselői, szaktanácsadók), másrészt a munkahelyi együttműködést, kapcsolattartást elősegítendő csoportkohézió erősítő gyakorlatokat is végzünk.

Az igazgató ezekről a képzésekről tanúsítványt állít ki a résztvevő kollégák számára.

 

2. Az „Etika témahetek” jógyakorlat 2021 januárjában indult a 7-12. évfolyamos diákok értékpreferencia vizsgálatával, majd szeptembertől az első témahét szervezésével folytatódott.

A témaheteken hangsúlyosan megjelenik egy-egy sajátos erkölcsi terület, pl. bioetikai kérdések (abortusz, eutanázia stb.), ökoetikai kérdések (földi környezetünk, energiaforrások problémája), az előítéletes gondolkodás veszélyei, az iskolai bántalmazás elkerülésének módjai, a digitális és pénzügyi etika kérdései. A legfontosabb cél, hogy diákjaink számára értékeket mutassunk fel, amelyekkel azonosulva értékvezérelt döntéseket tudnak hozni felnőtt életükben is. A másik nagyon fontos cél, hogy a kollégák komoly segítséget kapjanak a nevelő munkájukhoz, egyrészt egy módszertant (projektmódszer), másrészt egy olyan tudást és látásmódot, mely az egész intézményben és azon kívül is hasznosulhat.

 

3. Az érzelmi intelligencia fejlesztése, a pozitív szemlélet kialakítása diákjainkban szükségszerű a társadalomban a jóllét megéléséhez, a kihívások legyőzéséhez. Ezt segíti elő a Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársai által kifejlesztett, Magyarország első, tudományosan megalapozott - a pozitív pszichológia és pedagógia kutatásainak eredményeként létrejött - karaktererősség-fejlesztő programja, az „Erősségközpontú Oktatási Program” (EKOP), amelynek a pilotprogramjában is részt vettünk (2020/2021).

A Program segít kiépíteni a gyerekek és a fiatalok jövőorientáltságát, pozitív életfelfogását és optimizmusát, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól tudjanak boldogulni az élet minden területén. A Program pozitív megküzdési módszereket ad a fiatalok kezébe, amelyekkel legyőzhetik a leggyakrabban előforduló stresszokokat, és pozitív szokásokat alakíthatnak ki testi és lelki egészségük megőrzése, és társas kapcsolataik fejlesztése érdekében. Az EKOP az iskolás gyermekek, fiatalok személyes és szociális kompetenciájának fejlesztésére fókuszál. Fő célja az egészséges önbizalom kialakítása és megküzdési stratégiák átadása, illetve az új társas környezetbe, csoportokba való beilleszkedés elősegítése a 6 fő erény és az ezekhez tartozó 24 erősség megismertetése révén a diákok saját erősségeinek fejlesztésével, építésével.


 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika

igazgató

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika; +3634540680; suli@jmgk.edu.hu