Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató

Az étkezés igényléséhez minden tanulónak az 1. sz. számú, az első osztályos tanulók esetében az 1. sz. és 2. sz. számú mellékletet kell kitölteni!

A gyermekétkeztetési térítési díjak kedvezményeinek igazolására az alább felsorolt dokumentumok szükségesek:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
 • tartós betegség esetén a Magyar Államkincstár határozata a magasabb összegű családi pótlékról, valamint szakorvosi igazolás
 • nagycsaládosok esetében kitöltött nyilatkozat
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság véleménye

A speciális étkezők esetében a diétás igénylőlapot, szülői kérelmet, valamint a szakorvosi igazolást szükséges eljuttatni a díjbeszedőkhöz, akik továbbítják a szolgáltatónak.

2021. szeptember havi étkezési díjak befizetése augusztus hónapban csekken illetve utalással történik.

Az étkezés díja: egyszeri étkezés (ebéd) = 363.- Ft/nap

kétszeri étkezés (reggeli-ebéd, vagy ebéd-uzsonna) = 465.- Ft/nap

háromszori étkezés (reggeli-ebéd-uzsonna) = 567.- Ft/nap

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a fent felsorolt nyilatkozatokat és igazolásokat az intézményekben

2021. április 30. napjáig leadni szíveskedjenek.

Nyilatkozatok és mellékletek az intézmény honlapján megtalálhatók.

Étkezést lemondani előző nap reggel 9.00 óráig lehet!

Lemondást az alábbi telefonszámokon lehet munkaidőben, hétfő-csütörtök 7.00-15.30 óráig és pénteken 7.00-12.00 óráig:

Epresi Lászlóné 20 435 2096 munkaidőben. (Feszty Árpád Általános Iskola, Komáromi Kollégium, Jókai Gimnázium, Széchenyi I. Technikum)

Oraveczné Kiss Márta 20 435 2031 munkaidőben. (Petőfi Sándor Általános Iskola, Móra Ferenc Tagintézmény)

Zrínyi Zsuzsanna 20 435 2283 munkaidőben. (Szőnyi Bozsik József Általános Iskola, Koppánymonostori Általános Iskola)

 

Étkezés módosítását írásban (3. számú melléklet, Kérelem étkezési típus megváltoztatására) mindig a következő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.

Az étkezés végleges lemondása írásban (4. számú melléklet, Nyilatkozat az étkezés igénybevételének lemondásáról) történik.

Fizetési határidő:

  • A fizetés előre történik. A következő hóra vonatkozó térítési díjnak legkésőbb a megelőző hónap 20-ig kell beérkeznie Komárom Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési számlájára. Ennek érdekében az átutalásnak és a csekkes feladásnak minden hónap 15-ig célszerű megtörténnie. (postai feladásnál öt-nyolc napot vesz igénybe az összeg jóváírása)
  • Amennyiben az étkezés hónapját megelőző hónap 20. napjáig nem érkezik be a térítési díj, a következő hónap 1. napjától nem áll módunkban biztosítani az étkezést, amíg a számla kiegyenlítése nem történik meg.

 

A számlán szereplő összeggel pontosan megegyező összeget szíveskedjenek kiegyenlíteni. Kérjük továbbá, hogy a közlemény rovatban a tanuló nevét és osztályát valamint az intézmény nevét tüntessék fel az azonosítás érdekében.

Szeptember hónapban az étkezést csak azoknak a tanulóknak tudjuk biztosítani, akiknek a szükséges dokumentumai határidőre beérkeznek, valamint az augusztusban kiállított számlák a határidőig befizetésre kerülnek.

Dokumentumok:

 1. melléklet: igénylőlap
 2. melléklet: hozzájáruló nyilatkozat
 3. melléklet: kérelem az étkezési típus megválátozatatásához
 4. melléklet: lemondó nyilatkozat

diétás étkezés igénylőlap

szülői kérelem diétás étkezéshez


Szeptemberi befizetés