e-Ügyintézés

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a KRÉTA elektronikus felületen kezdeményezzék ügyintézésüket az iskola felé!

Az e-Ügyintézés közvetlenül is elérhető a https://eugyintezes.e-kreta.hu címen.

Részletes tájékoztató a KRÉTA tudásbázisban található.

Letölthető tájékoztató: Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

 

Beiratkozás
Beiratkozás általános iskolába - BÁI
Beiratkozás középfokú intézménybe - BKI
Beiratkozás a magyar köznevelésbe - BMK
Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal - BNTTJ
Átiratkozás intézmények között - ÁIK

 

Kiiratkozás
Kiiratkozás a köznevelésből - KIK
Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból - KNTTJ
Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése - KTIT
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése - MJIK
Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása - VJB

Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása - OTCSK
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása - IEDM
Tanulói mulasztás igazolása - TMGI
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása - TFMGK
Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása - TKST
Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése - TSMT

Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése - BTI
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése - SZAV