Könyvtár

"Az az ember, aki nem olvas könyvet,
semmiben sem különbözik attól az embertől,
aki nem tud olvasni."
/Mark Twain/

Nyitvatartás a tanítási napokon:

Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 08:00 – 11:00
Péntek: 08:00 – 12:00

A Jókai Mór Gimnázium Könyvtára iskolánk földszintjén található. A könyvtár közel 12 ezer könyvvel ellátott olvasóteremmel, kölcsönzőtérrel hétfőtől péntekig várja olvasóit.

Könyvtáros:
Lengyel Lívia tanárnő

A gimnázium gyűjteménye:

Gyűjteményünk jelentős részét könyvek teszik ki, köztük fellelhetőek ismeretterjesztő, szépirodalmi művek klasszikus, kortárs, ifjúsági , tanítást és tanulást segítő kézikönyvek, tankönyvek, nyelvkönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, bibliográfiák, Jókai és helytörténeti gyűjtemény stb...

Szolgáltatásaink / Mit kínál a Jókai Mór Gimnázium könyvtára?

  • A könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek és segédkönyvek kölcsönzését is.
  • A könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát olvasás, böngészés, valamint tanulás céljából.
  • Biztosítja más könyvtárak szolgáltatásainak elérését, a dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását. 4 db internettel ellátott asztali számítógép áll rendelkezésre az iskolai feladatokhoz, munkához.
  • Adatbázisokhoz, katalógusokhoz való hozzáférés biztosítása. Az e-könyvtárak, tematikus gyűjtemények világának feltérképezése.
  • Segítségnyújtás az egyéni tanuláshoz, feladathoz, kutatáshoz, önálló szellemi alkotások létrehozásához. Tanulási szokások/technikák alakítása, fejlesztése.
  • Bevezetés a könyvtár használatába: tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozások, könyv- és könyvtárhasználat, tájékoztatás egyéni és csoportos érdeklődőknek.
  • A könyvekhez, irodalomhoz, kultúrához kapcsolódó programok, tematikus kiállítások szervezése, lebonyolítása és hely biztosítása.
  • Olvasásnépszerűsítés a diákok körében.
  • Az iskolai tankönyvellátás megszervezése, lebonyolítása.

A könyvtár használatának szabályai:

A könyvtár korlátozottan nyilvános, szolgáltatásait csak a tanulók és az intézmény dolgozói vehetik igénybe. A gimnázium tanulói, pedagógusai és alkalmazottai automatikusan tagjai a könyvtárnak.

A kézikönyvek, folyóiratok, nem hagyományos dokumentumok, nem kölcsönözhetők.

A kölcsönzési idő tankönyvek esetén egy tanév, amely az érettségi vizsgáig meghosszabbítható. Ebben az esetben nincs késedelmi díj. Egyéb könyvek kölcsönzési ideje egy hónap. A határidő túllépése esetén késedelmi díjat kell fizetni (10 Ft/nap/könyv). A megrongált vagy az elveszett könyvet pótolni kell. Amennyiben ez végképp nem lehetséges, úgy azok árát meg kell téríteni.