Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak 2023. november 30-ig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával, egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem azonos a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd az egyéni jelentkezést benyújtóknak használni 2024. februárjában.

A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

- ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót. Az ügyfélkapus jelentkezés elérhetősége: https://ejel.kozfelvir.hu/

- papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

A jelentkezési lapokat leadhatják munkanapokon a gimnázium titkárságán 7:30-15:30 között, vagy elküldhetik szkennelve a suli@jmgk.edu.hu címre.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke valamilyen részképesség zavarral (BTMN) küzd, és erről szakértői bizottság által kiállított igazolással rendelkezik, hogy az igazoló okmányokat ne felejtsék el beküldeni a szülői kérelemmel és a jelentkezési lappal együtt.

A BTMN tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

  • időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető 15 perccel.
  • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során.
  • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be – leggyakoribb példa erre a helyesírás alóli felmentés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában.

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít a tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

Figyelem! Csak azt a mentességet tudjuk érvényesíteni, amit tartalmaz a szakértői vélemény!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Tel: +36 34 540 680

e-mail: suli@jmgk.edu.hu

Jelentkezési lap

Szülői kérelem