Mozgókép és média

Ma Magyarországon az emberek átlagban 4 és fél órát töltenek naponta a tévéképernyők előtt! Ehhez képest mindezidáig az alsó- és a középfokú oktatásban nem vagy alig jelent meg a média és a filmek világa. Pedig minden dolog megértéséhez szükséges valamennyi előismeret. Jobban megfejthetjük a média, illetve a mozgóképi alkotások titkait, üzeneteit, hogyha vannak ismereteink arról, hogyan is készülnek mindezek, milyen kifejezőeszközök állnak rendelkezésükre, hogyan képesek hatni ránk. Ezt a több évtizedes hiányt próbáljuk pótolni egyelőre a 11. évfolyamon heti egy órában.

A média és a film világa egy-egy lehetőség számunkra, amelyekkel élni és élni tudni kell. Ezek ugyanis eszközök csupán, amelyeket jól használva gazdagíthatjuk magunkat, rosszul használva viszont károsak is lehetnek. A tantárgy egyik része a médiaismeret. Próbálunk megszabadulni attól a képzettől, hogy a sajtó, a rádió, a tévé, az internet stb. első számú közellenségek, s közösen, a saját tapasztalatra, illetve a műsorrészletek sokaságára alapozva próbálunk választ adni arra, hogy mire is való, hogyan érdemes használni. Az elsődleges cél tehát, hogy tudatos médiafogyasztókká váljanak diákjaink.

Az órák másik tárgya a filmek, mozgóképek világa. Kifejezőeszközeit szintén sok példa segítségével próbáljuk megismerni. Készítünk kezdetleges álló- és mozgóképes eszközöket, rövidfilmeket, forgatókönyveket. A példaanyag jelentősebb része nem a művészfilmek közül kerül ki, hanem a diákok által is többnyire jól ismert tömegfilmek közül, éppen azért, hogy saját tapasztalataikat is kamatoztatni tudják az órákon, s lássák azt is, hogy a formai és a tartalmi jellemzők nemcsak a szerzői filmekre („művészfilmekre”), hanem a műfaji filmekre (tömegfilmekre) is érvényesek, s mindkét területen lehet színvonalas és azt nélkülöző alkotásokat létrehozni. A cél tehát, hogy véget vessünk a művészfilm és a tömegfilm szembeállításának is, s inkább azt tanuljuk meg eldönteni, mi az értékes és az értéktelen, a színvonalas és az azt nélkülöző alkotás.

Az óra segítségül szolgálhat egy-egy film (pl. diáknapi kampányfilm) elkészítéséhez is, az elmúlt években számos példa volt erre.